תקנים

  • מטפים מטלטלים תקן 129/1 – 129/2 (דרגות כושר כיבוי)
  • גלגלון תקן 2206 חלק 2
  • זרנוק תקן 365
  • הידרנט תקן 448
  • ספרינקלרים 1928
  • מנדפים וארובות לפי תקן 1001 חלק 6