אודות

טולדו ביקורת אש – חברה מוסמכת מטעם מכון התקנים, נציבות כבאות ראשית לעמדות כיבוי אש.
תהליך בדיקת עמדות כיבוי האש מתבצע ברמה יסודית ומקצועית ובהתאם לכלל הדרישות והתקנים.
התהליך כולל, בדיקת כלל העמדות, ובהתאם לממצאים ייעוץ בדבר החלפת ציוד תקול ו/או התקנת ציוד חדש.
כמו כן, הנפקת כלל האישורים הנדרשים לחברות הביטוח, ורישוי העסקים.
התקנות ואספקת ציוד כיבוי אש מתבצעת בהתאם לצורך, ולאחר בדיקה מקיפה המתאימה לתוכנית הבטיחות עמדות כיבוי האש לפי תקן.

חברת טולדו ביקורת אש מתמחה ומספקת שירותים בתחום כיבוי אש בתחום מערכת הספרינקלרים ובתחום של מערכת ניקוי ובדיקה של מנדפים וארובות.
כמו כן, חברת טולדו ביקורת אש מספקת את כלל ציוד כיבוי האש.
אנו מנפיקים את כלל האישורים לחברות הביטוח כיבוי האש ורישוי עסקים.
תהליך בדיקת עמדות כיבוי האש מתבצע ברמה יסודית ומקצועית ובהתאם לכלל הדרישות וההתקנים.
בדיקת מטפים לפי תקן 129/1
בדיקת גלגלון לפי תקן 2206 חלק 2
בדיקת זרנוקים לפי תקן 365 חלק 3
בדיקת ברז שריפה לפי תקן 24
בדיקת מערכת הספרינקלרים מתבצע באופן ייסודי ומבוקר שבבדיקה זו נבדקת תקינות המערכת ותקינות המתזים לפי תקן 1928.
חברת טולדו ביקרות אש בודקת ומנקה מערכת מנדפים וארובות לפי תקן 1001/6.
חברת טולדו ביקורת אש בודקת ומתקינה מערכות גילוי אש לפי תקן 1220.
ניקוי המנדף במטבח חשוב מאוד לבטיחות ולמניעת שריפות שעלולות להתפרץ כאשר מתווספים המון שומנים במערכת. אנו דואגים לניקוי המערכת בהתאם לדרישות התקן, צרו עוד היום קשר לקבלת ייעוץ והצעת מחיר.