טולדו ביקורת אש

חברה מוסמכת מטעם מכון התקנים, נציבות כבאות ראשית לעמדות כיבוי אש.

ממונה בטיחות אש בכיר

חברה מוסמכת על ידי מכון התקנים ונציבות כבאות ראשי

בדיקות עמדות כיבוי אש - חודשיות/שנתיות

בדיקת מערכת ספרינקלרים לפי תקן 1928

בדיקות מערכות גילוי אש לפי תקן 1220/11

הנפקת אישורים תקופתיים - לרשויות כיבוי אש וחברות הביטוח

התקנת עמדות כיבוי אש על פי התקן

מנהל מערכות מנדפים וארובות מוסמך - לפי תקן 1001 חלק 6

יועץ עמדות כיבוי אש

צבע מעכב בעירה - תקן 755 דרגה 5

עלינו

טולדו ביקורת אש – חברה מוסמכת מטעם מכון התקנים, נציבות כבאות ראשית לעמדות כיבוי אש.
תהליך בדיקת עמדות כיבוי האש מתבצע ברמה יסודית ומקצועית ובהתאם לכלל הדרישות והתקנים.
התהליך כולל, בדיקת כלל העמדות, ובהתאם לממצאים ייעוץ בדבר החלפת ציוד תקול ו/או התקנת ציוד חדש.
כמו כן, הנפקת כלל האישורים הנדרשים לחברות הביטוח, ורישוי העסקים.
התקנות ואספקת ציוד כיבוי אש מתבצעת בהתאם לצורך, ולאחר בדיקה מקיפה המתאימה לתוכנית הבטיחות עמדות כיבוי האש לפי תקן.

מאמרים אחרונים

בין לקוחותינו

גלילה לראש העמוד